Tel: +972-52-2427919 | Email: eyall@conceptec.co.il

בקרת תצורה

בקרת תצורה היא למעשה כלי המגדיר דרך לניהול מידע הנדסי בארגון, אותה ‘דרך’ מבוססת על פי סט חוקים שעוזר בהתאמת המוצר קופיגורטיבית לייצור ומאפשר לעשות זאת בצורה מבוקרת.
התבססות על דרך זהה מבנית עם אותה חוקיות יאפשרו את בקרת התצורה של מוצר ומוצרים, מוצרים הומוגניים המבוססים על מכלולים דומים או זהים יתבססו על בקרת תצורה,התיעוד ההנדסי של עץ המוצר יתועד על כל חלקיו ומכלוליו באותה הדרך וכו

 

בקרת התצורה כחלק מתהליך העברה מפיתוח לייצור מלווה את המוצר כבר בתחילת הדרך בפיתוח, בדר”כ היוזמים הם המתכננים המפתחים או קבוצה שאחראית על פיתוח מוצרים חדשים בחברה או ע”י חלק מאותו צוות שעוסק בהנדסת המוצר (או בתמיכתו), כאשר נבנה עץ מוצר ראשוני המורכב מפריטים ומסמכים ראשוניים יש צורך בניהול מידע הנדסי של כל מרכיב במוצר ובקרתו של תיעוד המידע ההנדסי לפני הפצתו לגורמים שונים בחברה, בשלב זה יש לצפות לשינויים רבים ולכן יש לקחת בחשבון שינויי מהדורות רבים.

 

בדר”כ מאוחר יותר שינויים יוזמו גם ע”י צוותים ובעלי תפקידים שונים ולפעמים על ידי קבלני משנה, ניהול המידע ההנדסי נעשה יכול שיהיה בעל השלכות כספיות גדולות המשפיעות ומושפעות ממלאים וייצור ולכן חשוב שבשלב זה תצורת המוצר תתיצב בשלב זה.

 

בקרת תצורה כוללת בתוכה את את הגדרת הפריט, כל פריט עם המידע המינימלי הבא:
• P/N מק”ט: בעל משמעות מסויימת
• Description תאור הפריט: מגדיר טכנית את הפריט בצורה מקוצרת.
• Revision מהדורה: שמשתנה בעקבות שינוי בחלק, במכלול, במוצר או במסמך כלשהו, רצוי להפריד בין שינוי מהותי לשינוי מינורי

צור קשרשם מלא*


טלפון*


חברה*


אימייל*
הודעה