Tel: +972-52-2427919 | Email: eyall@conceptec.co.il

הכנת תיק מוצר

הכנת תיק מוצר מלווה את פיתוח המוצר ובסופו של דבר תיק המוצר ירכז את כל המידע הטכני החיוני לייצור ושכפול המוצר, החומר להכנת התיק נאסף תוך כדי תהליך פיתוח המוצר ומהווה אוסף מידע הדרוש לייצור המוצר.

 

מומלץ שתיק המוצר יהיה בנוי בצורה אופטימלית ולהכיל את כל המידע הטכני בצורה ברורה וקלה להבנה, בהכנת תיק מוצר צריך לעשות שימוש בשרטוטים מבוקרים עם מספרי קטלוג (‘מקטים’) אשר יוספו לרשימת החלקים (במידת הצורך) כך שתיק המוצר יהיה מנוהל הנדסית בצורה נאותה בעזרת כתיבה טכנית על מנת שהתהלכים יהיו ברורים טכנית.

 

בהכנת תיק מוצר יש לכלול:
1. סדר פעולות, גליון ניתוב.
2. שרטוטי ייצור הפריטים: שרטוטי ייצור אלקטרוניים, שרטוטי כבלים וחיווט ושרטוטים ייצור מכאניים, שרטוטי הרכבה, מדבקות, שרטוטי אריזה וכו
3. רשימות חלקים: רכיבים לכרטיסים אלקטרוניים ופריטים מכאניים, תוכנות לצריבה וכו.
4. רשימות: עידכונים, התקנים צב”דים וכו.
5. הוראת ייצור (פרוצדורות) : הוראות ייצור, הוראות הרכבה, בדיקה ואריזה .
6. מסמכים: איכות, תקינה וחומרי גלם.

 

המסמכים אמורים להיות מבוקרים ראה ניהול מידע הנדסי

צור קשרשם מלא*


טלפון*


חברה*


אימייל*
הודעה